راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

اتصال به LAMP از دستگاهی دیگر

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

بنا به دلایل امنیتی نمی‌توان از آدرس‌های IP عمومی به پورت‌های LAMP دسترسی پیدا کرد. برای اتصال به LAMP از دستگاهی دیگر باید پورت‌های 80 و 443 را برای دسترسی از راه دور باز کنید. 

نکته: عمومی کردن پورت‌های شبکه‌ی این اپلیکیشن خطر امنیتی قابل‌توجهی دارد. به‌شدت توصیه می‌شود که تنها به شبکه‌های مورداعتماد اجازه دهید به این پورت‌ها دسترسی داشته باشند. اگر برای اهداف مربوط به توسعه نیاز داشتید که بیرون از شبکه‌ای مورداعتماد به این پورت‌ها دسترسی پیدا کنید، از طریق آدرس‌های IP عمومی به پورت‌ها متصل نشوید. در عوض کانالی امن مانند VPN یا تونل SSH ایجاد کنید وبا کمک آن‌ها متصل شوید.