راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

اجبار به هدایت HTTPS در NGINX برای Ruby

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

فایل /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/bitnami.conf را به‌ گونه‌ای ویرایش کنید که به شکل زیر در بیاید:

server {
      listen 80;
      server_name localhost;
      return 301 https://$host$request_uri;
      include "/opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/bitnami-apps-prefix.conf";
  }

بعد از ویرایش فایل پیکربندی NGINX:

  • پورت 443 را در دیواره‌ی آتش سرور باز کنید. برای اطلاعات بیشتر به بخش سوالات رایج مراجعه کنید.
  • NGINX را دوباره راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود.