راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

ارتقای Weblate

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۴ آذر ۱۴۰۰

مراحل زیر را دنبال کنید:

  • فقط اگر در حال ارتقا از نسخه‌ی 2.2 به نسخه‌ی 2.3 هستید، دستورات زیر را اجرا کنید:
cd /opt/bitnami/apps/weblate
examples/migrate-south --settings weblate.settings
  • از پایگاه داده‌ی MySQL و  دایرکتوری data/ پشتیبان‌گیری کنید:
mysqldump -u root -p presently > weblate_backup.sql
tar zcvf data.tar.gz /opt/bitnami/apps/weblate/data
/opt/bitnami/ctlscript.sh stop
  • نسخه‌ی جدید Weblate را نصب و دستورات زیر را اجرا کنید:
cd /opt/bitnami
rm -rf apps/weblate/data
tar xzf data.tar.gz -C apps/weblate
mysql -u root -p presently < weblate_backup.sql
  • انتقال پایگاه داده را به ترتیب زیر اجرایی کنید:
cd /opt/bitnami/apps/weblate
./manage.py makemigrations
./manage.py migrate
./manage.py migrate --fake accounts 0004_auto_20150108_1424
./manage.py migrate --fake lang 0001_initial
./manage.py migrate --fake trans 0018_auto_20150213_1447
./manage.py migrate
./manage.py setupgroups
./manage.py setuplang

برای کسب اطلاعات بیشتر به مستندات رسمی مراجعه کنید.