راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

امن‌سازی PhpMyAdmin در Magento

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

اگر تمایل داشته باشید می‌توانید با فعال‌سازی سیستم احراز هویت Apache هنگام دسترسی به phpMyAdmin، یک لایه‌ی امنیتی بیش‌تر ایجاد کنید.

  • فایل /opt/bitnami/apps/phpmyadmin/conf/httpd-app.conf را ویرایش و خطوط زیر را خارج بخش Directory اضافه کنید.
<Location /phpmyadmin>    AuthType Basic    AuthName phpMyAdmin    AuthUserFile "/opt/bitnami/apache2/users"    Require valid-user </Location>
  •  رمز عبور دسترسی به phpMyAdmin را با استفاده از دستور زیر تغییر دهید یا رمز جدیدی تعیین کنید. به جای PASSWORD رمز عبور جدید خود را بنویسید:
sudo /opt/bitnami/apache2/bin/htpasswd -cb /opt/bitnami/apache2/users administrator PASSWORD
  • Apache را دوباره راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

از این پس هنگام تلاش برای دسترسی به phpMyAdmin باید دوبار لاگین کنید. دفعه‌ی اول با نام کاربری administrator و دفعه‌ی دوم با نام کاربری root. رمز عبور نام کاربری اول همان رمز عبوری است که در گام دوم این آموزش تعیین کردید. رمز عبور نام کاربری دوم را می‌توان از کنترل پنل سرور به دست آورد.