راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

انتقال WordPress به آدرسی متفاوت در دامنه‌ای مشابه

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

وردپرس به‌شکل پیش‌فرض در دامنه یا آدرس IP دامنه‌ی اصلی، مانند http://SERVER-IP یا http://example.com در دسترس است. برای انتقال وردپرس به آدرسی متفاوت در دامنه‌ یا آدرس IP مشابه، مانند http://SERVER-IP/blog یا http://example.com/blog، مراحل زیر را دنبال کنید.

  • با استفاده از SSH به سرور متصل شوید.
  • فایل /opt/bitnami/apps/wordpress/conf/httpd-prefix.conf را ویرایش و خطوط زیر را در آن پیدا کنید:
#Alias /wordpress/ "/opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/" #Alias /wordpress "/opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs"

بخش Alias را از حالت comment خارج و مسیر جدید را در آن وارد کنید. برای نمونه اگر می‌خواهید وردپرس به مسیر /blog منتقل شود، فایل را به شکل زیر به‌روزرسانی کنید:

Alias /blog/ "/opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/" Alias /blog "/opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs"
  • فایل /opt/bitnami/apps/wordpress/conf/httpd-app.conf را ویرایش و خطوط زیر را در آن پیدا کنید:
#RewriteBase /wordpress/ #RewriteRule . /wordpress/index.php [L]

بخش RewriteBase را از حالت comment خارج و مسیر جدید را در آن وارد کنید. برای نمونه اگر می‌خواهید وردپرس به مسیر /blog منتقل شود، فایل را به شکل زیر به‌روزرسانی کنید:

RewriteBase /blog/ RewriteRule . /blog/index.php [L]
  • در فایل /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-config.php دنبال خطوط زیر بگردید:
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/'); define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/');

آن‌ها را به گونه‌ای تغییر دهید که به آدرس جدید اشاره داشته باشند. مطابق زیر:

define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/blog'); define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/blog');
  • Apache را دوباره راه‌اندازی کنید:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache