راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

بازیابی رمز عبور مدیر برای WordPress

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

ابتدا از خط فرمان، ID کاربری مدیر وردپرس را به دست آورید:

mysql -u root -p bitnami_wordpress -e "SELECT * FROM wp_users;"

سپس با استفاده از دستور زیر رمز عبور مدیر وردپرس را بازیابی کنید. به یاد داشته باشید که به جای NEWPASSWORD، رمز عبور مورد نظر خود و به جای ADMIN-ID، ID کاربری‌ را وارد کنید که از مرحله‌ی پیش به دست آورده‌اید.

mysql -u root -p bitnami_wordpress -e "UPDATE wp_users SET user_pass=MD5('NEWPASSWORD') WHERE ID='ADMIN-ID';"