راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

تغییر فهرست دامنه‌های مورد اعتماد OwnCloud

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

اگر تنها یک دامنه دارید که لازم است آن را برای دسترسی به ownCloud پیکربندی کنید، می‌توانید از ابزار bnconfig استفاده کنید.

/opt/bitnami/apps/owncloud/bnconfig --machine_hostname DOMAIN

 

اگر یک یا بیش‌تر از یک دامنه دارید که لازم است آن‌ها را برای دسترسی به ownCloud پیکربندی کنید، می‌توانید آن‌ها را به‌شکل دستی به فایل /opt/bitnami/apps/owncloud/htdocs/config/config.php اضافه کنید:

trusted_domains' =>

array (

    0 => "FIRST_DOMAIN",

    1 => "SECOND_DOMAIN",

    2 => "THIRD_DOMAIN",

),