راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها





مشاهده همه دسته‌ها All Categories

دسترسی به اپلیکیشن تنها با استفاده از یک دامنه در Apache در OwnCloud

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

پیکربندی پیش‌فرض  Bitnami برای سرور Apache به شما اجازه می‌دهد تا بتوانید به شکل مستقیم، با استفاده از دامنه یا آدرس IP، به سرور دسترسی پیدا کنید.

Redirect تمامی دامنه‌ها به دامنه‌ی خود

برای هدایت تمامی دامنه‌ها به دامنه‌ی خودتان، پیکربندی زیر را به فایل /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami.conf اضافه کنید. به یاد داشته باشید که به جای example.com، دامنه‌ی خود را جایگزین کنید.

<VirtualHost _default_:80>

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example.com$

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(localhost|127.0.0.1)

RewriteRule ^(.*)$ http://example.com$1 [R=permanent,L]

...

<VirtualHost _default_:443>

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example.com$

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(localhost|127.0.0.1)

RewriteRule ^(.*)$ https://example.com$1 [R=permanent,L]

...

 

Redirect تمامی دامنه‌ها به دامنه‌ی خود و اجبار به استفاده از HTTPS

برای redirect تمامی دامنه‌ها به دامنه‌ی خودتان و اجبار به HTTPS، پیکربندی زیر را به فایل /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami.conf اضافه کنید. به یاد داشته باشید که به جای example.com، دامنه‌ی خود را جایگزین کنید.

<VirtualHost _default_:80>

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(localhost|127.0.0.1)

RewriteRule ^(.*)$ https://example.com$1 [R=permanent,L]

...

<VirtualHost _default_:443>

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example.com$

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(localhost|127.0.0.1)

RewriteRule ^(.*)$ https://example.com$1 [R=permanent,L]

...