راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

دسترسی محافظت‌شده با رمز عبور به یک اپلیکیشن به کمک Apache برای SuiteCRM

Time To Read ۳ دقیقه
Date ۲۸ مهر ۱۴۰۰

نکته: ما در حال تغییر ساختار فایل و پیکربندی بسیاری از استک‌های بیتنامی هستیم. در نتیجه‌ی این تغییرات، مسیر فایل‌هایی که در این آموزش به آن‌ها اشاره شده ممکن است تغییر کند که این موضوع هم بستگی دارد که استک بیتنامی شما از پکیج‌های سیستمی نیتیو لینوکس استفاده می‌کند (رویکرد A) یا نسخه‌ای self-contained است (رویکرد B). برای تشخیص نوع استک‌تان و انتخاب رویکرد متناسب، دستور زیر را اجرا کنید:

test ! -f "/opt/bitnami/common/bin/openssl" && echo "Approach A: Using system packages." || echo "Approach B: Self-contained installation."

خروجی این دستور نشان می‌دهد که اپلیکیشن شما از کدام رویکرد (A یا B) استفاده می‌کند و به شما کمک می‌کند که در این راهنما مسیر، پیکربندی و دستورات متناسب با آن را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر راجع به این تغییرات، به بخش سوالات رایج مراجعه کنید.

اگر می‌خواهید Apache را به‌گونه‌ای پیکربندی کنید که هنگام دسترسی به اپلیکیشن‌ خود از شما نام کاربری و رمز عبور بخواهد، گام‌های زیر را طی کنید:

رویکرد A: اپلیکشین‌هایی که از پکیج‌های سیستمی استفاده می‌کنند

 • در پنجره‌ی فرمان، دستورات زیر را تایپ کنید. دقت داشته باشید که به جای APPNAME، USERNAME و PASSWORD باید نام اپلیکیشن‌( برای مثال wordpress)، نام کاربری و رمز عبور دلخواه خود را بنویسید.
sudo /opt/bitnami/apache2/bin/htpasswd -cb /opt/bitnami/apache2/APPNAME_users USERNAME PASSWORD
 • فایل /opt/bitnami/apache2/conf/vhosts/APPNAME-vhost.conf را ویرایش و خطوط زیر را به آن اضافه کنید.
<VirtualHost 127.0.0.1:443 _default_:443>
 ...
 <Directory "/opt/bitnami/APPNAME">
  ...
  AuthType Basic
  AuthName MyAuthName
  AuthUserFile "/opt/bitnami/apache2/APPNAME_users"
  Require valid-user

هم‌چنین باید خط شامل Require all granted را پیدا کنید و با قرار دادن علامت هشتگ (#) قبل از آن، آن را به حالت comment درآورید:

# Require all granted

اگر اپلیکیشن شما پروکسی دارد، خطوط زیر را به انتهای فایل اضافه کنید:

 ...
 <Location />
  AuthType Basic
  AuthName "Authentication required"
  Require valid-user
 </Location>
</VirtualHost&gt;
 • فایل /opt/bitnami/apache2/conf/vhosts/APPNAME-https-vhost.conf را ویرایش و خطوط زیر را به آن اضافه کنید.
<VirtualHost 127.0.0.1:443 _default_:443>
 ...
 <Directory "/opt/bitnami/APPNAME">
  ...
  AuthType Basic
  AuthName MyAuthName
  AuthUserFile "/opt/bitnami/apache2/APPNAME_users"
  Require valid-user

هم‌چنین باید خط شامل Require all granted را پیدا کنید و با قرار دادن علامت هشتگ (#) قبل از آن، آن را به حالت comment درآورید:

# Require all granted

اگر اپلیکیشن شما پروکسی دارد، خطوط زیر را به انتهای فایل اضافه کنید:

 ...
 <Location />
  AuthType Basic
  AuthName "Authentication required"
  Require valid-user
 </Location>
</VirtualHost>
 • سرور Apache را دوباره راه‌اندازی کنید:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

رویکرد B: اپلیکیشن‌های Self-contained بیتنامی

 • در پنجره‌ی فرمان، دستورات زیر را تایپ کنید. دقت داشته باشید که به جای APPNAME، USERNAME و PASSWORD باید نام اپلیکیشن‌( برای مثال wordpress)، نام کاربری و رمز عبور دلخواه خود را بنویسید.
sudo /opt/bitnami/apache2/bin/htpasswd -cb /opt/bitnami/apache2/APPNAME_users USERNAME PASSWORD
 • فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/httpd-app.conf را ویرایش و خطوط زیر را به آن اضافه کنید. هم‌چنین باید خط شامل Require all granted را پیدا کنید و با قرار دادن علامت هشتگ (#) قبل از آن، آن را به حالت comment درآورید:
<Directory "/opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs">
 ...
 AuthType Basic
 AuthName MyAuthName
 AuthUserFile "/opt/bitnami/apache2/APPNAME_users"
 Require valid-user
 ...
 
 <IfVersion >= 2.3>
  # Require all granted
 </IfVersion>
 ...
</Directory>
 • اگر اپلیکیشن شما پروکسی دارد، خطوط زیر را به انتهای فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/httpd-app.conf اضافه کنید:
<Location />
 AuthType Basic
 AuthName "Authentication required"
 Require valid-user
</Location>
 • سرور Apache را دوباره راه‌اندازی کنید:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

هنگام دسترسی به اپلیکیشن، پنجره‌ی احراز هویت برای شما باز می‌شود. در این پنجره، رمز عبور و نام کاربری‌ای را وارد کنید که در مرحله‌ی اول تعیین کرده بودید:

احراز هویت اجباری است

اگر در آینده قصد تغییر رمز عبور را داشتید از ابزار htpasswd بدون سوییچ -c استفاده کنید. به جای USERNAME نام کاربری حسابی را وارد کنید که قصد اصلاحش را دارید.

sudo /opt/bitnami/apache2/bin/htpasswd /opt/bitnami/apache2/APPNAME_users USERNAME

برای اضافه کردن یک کاربر دیگر به همین فایل، از ابزار htpasswd بدون سوییچ -c استفاده کنید. به جای USERNAME نام کاربری موردنظر و به جای PASSWORD رمز عبور انتخابی‌تان را وارد کنید.

sudo /opt/bitnami/apache2/bin/htpasswd -b /opt/bitnami/apache2/APPNAME_users USERNAME PASSWORD