راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

دسترسی محافظت‌شده با رمز عبور به یک اپلیکیشن به کمک Apache در Joomla

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

اگر می‌خواهید Apache را به‌گونه‌ای پیکربندی کنید که هنگام دسترسی به اپلیکیشن‌ خود از شما نام کاربری و رمز عبور بخواهد، گام‌های زیر را طی کنید:

  • در پنجره‌ی فرمان، دستورات زیر را تایپ کنید. دقت داشته باشید که به جای APPNAME، USERNAME و PASSWORD، باید نام اپلیکیشن‌، نام کاربری و رمز عبور دلخواه خود را بنویسید.

cd /opt/bitnami

apache2/bin/htpasswd -cb apache2/APPNAME_users USERNAME PASSWORD

 

  • فایل /opt/bitnami/apps/APPNAME/conf/httpd-app.conf را ویرایش و خطوط زیر را به آن اضافه کنید. هم‌چنین باید خط Require all granted را مطابق زیر به حالت comment درآورید:

<Directory "/opt/bitnami/apps/APPNAME/htdocs">

  ...

    AuthType Basic

    AuthName MyAuthName

    AuthUserFile "/opt/bitnami/apache2/APPNAME_users"

    Require valid-user

  ...

  <IfVersion >= 2.3>

  # Require all granted

  </IfVersion>

  ...

</Directory>

  • سرور Apache را دوباره راه‌اندازی کنید:

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

هنگام دسترسی به اپلیکیشن، پنجره‌ی احراز هویت برای شما باز می‌شود. در این پنجره، رمز عبور و نام کاربری‌ای را وارد کنید که در مرحله‌ی اول تعیین کرده بودید.

اگر در آینده قصد تغییر رمز عبور را داشتید از ابزار htpasswd استفاده کنید:

sudo /opt/bitnami/apache2/bin/htpasswd /opt/bitnami/apache2/APPNAME_users USERNAME