راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

ساخت و بازیابی پشتیبان‌ اپلیکیشن برای Trac

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۲ مهر ۱۴۰۰

پشتیبان‌گیری

نکته: ابتدا تمامی سرورها را متوقف کنید، زیرا اگر افرادی وجود داشته باشند که مدام به اپلیکیشن شما متصل شوند ممکن است این روش درست کار نکند.

گام‌های زیر را طی کنید:

  • وارد دایرکتوری‌ای شوید که می‌خواهید فایل پشتیبان‌ خود را آنجا ذخیره کنید:
cd /your/directory
  • تمامی سرورها را متوقف کنید:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop
  • یک نسخه‌ی فشرده ایجاد کنید:
sudo tar -pczvf application-backup.tar.gz /opt/bitnami
  • تمامی سرورها را دوباره راه‌اندازی کنید:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start

حالا باید فایل application-backup.tar.gz را دانلود یا به محلی امن منتقل کنید.

بازیابی

گام‌های زیر را طی کنید:

  • وارد دایرکتوری‌ای شوید که فایل پشتیبان در آن قرار دارد:
cd /your/directory
  • تمامی سرورها را متوقف کنید:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop
  • کتابخانه‌ی فعلی را به موقعیتی متفاوت منتقل کنید:
sudo mv /opt/bitnami /tmp/bitnami-backup
  • فایل پشتیبان را در دایرکتوری اصلی از حالت فشرده خارج کنید:
sudo tar -pxzvf application-backup.tar.gz -C /
  • تمامی سرورها را روشن کنید:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start

نکته: هنگام بازیابی به خاطر داشته باشید که مجوزها و دسترسی‌ اصلی فایل‌ها و پوشه‌ها تغییر نکند. برای نمونه اگر کتابخانه را به عنوان کاربر root در لینوکس نصب کرده بوده‌اید، مطمین شوید که فایل‌های بازیابی شده نیز به کاربر root تعلق داشته باشند.