راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

ساخت یک پایگاه داده به همراه یک کاربر جدید برای Simple Machines Forum

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

از طریق MySQl client و استفاده از گواهی‌نامه‌های معتبر، وارد سرور پایگاه داده شوید. سپس مراحل زیر را طی کنید تا بتوانید یک پایگاه داده و کاربر جدید برای اپلیکیشن‌ خود بسازید:

  • با کمک دستور زیر یک پایگاه داده‌ی جدید بسازید:
mysql> create database DATABASE_NAME;
  • یک کاربر جدید (تنها با دسترسی محلی) بسازید و اختیارات لازم را در پایگاه داده‌ی جدید به آن اعطا کنید.

اگر نسخه‌ی MySQL شما 8.x است. از دستور زیر استفاده کنید:

mysql> create user 'USER_NAME'@'localhost' identified by 'PASSWORD';
mysql> grant all privileges on DATABASE_NAME.* TO 'USER_NAME'@'localhost';

اگر از نسخه‌های قدیمی‌تر MySQL استفاده می‌کنید، از دستور زیر استفاده کنید:

mysql> grant all privileges on DATABASE_NAME.* TO 'USER_NAME'@'localhost' identified by 'PASSWORD';

نکته: برای بررسی نسخه‌ی MySQL خود از دستور /opt/bitnami/mysql/bin/mysqladmin –version یا /opt/bitnami/mysql/bin/mysqld \–version استفاده کنید.

  • یک کاربر جدید (با دسترسی از راه دور) بسازید و اختیارات لازم را در پایگاه داده‌ی جدید به آن اعطا کنید.

اگر نسخه‌ی MySQL شما 8.x است، این کار را با کمک دستور زیر انجام دهید:

mysql> create user 'USER_NAME'@'%' identified by 'PASSWORD';
mysql> grant all privileges on DATABASE_NAME.* TO 'USER_NAME'@'%';

اگر از نسخه‌های قدیمی‌تر MySQL استفاده می‌کنید، این کار را با کمک دستور زیر انجام دهید:

mysql> grant all privileges on DATABASE_NAME.* TO 'USER_NAME'@'%' identified by 'PASSWORD';
  • بعد از اصلاح جداول اعطایی MySQL، دستور زیر را اجرا کنید تا تغییرات اعمال شوند:
mysql> flush privileges;