راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

ساخت پایگاه داده MariaDB با کاربر برای ReportServer Community

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۸ امرداد ۱۴۰۰

با استفاده از اطلاعات ورودی موردنیاز، از طریق کلاینت MariaDB، وارد سرور پایگاه داده شوید. سپس برای ساخت پایگاه داده‌ و کاربر جدید برای اپلیکیشن‌ خود، گام‌های زیر را دنبال کنید:

  • پایگاه داده‌ی جدید بسازید:

MariaDB> create database DATABASE_NAME;

  • کاربری جدید (با دسترسی local) بسازید و به این کاربر در پایگاه داده‌ی جدید دسترسی بدهید:

MariaDB> grant all privileges on DATABASE_NAME.* TO 'USER_NAME'@'localhost' identified by 'PASSWORD';

  • کاربری جدید (با دسترسی از راه دور) بسازید و به این کاربر در پایگاه داده‌ی جدید دسترسی بدهید:

MariaDB> grant all privileges on DATABASE_NAME.* TO 'USER_NAME'@'%' identified by 'PASSWORD';

  • پس از اصلاح جدول دسترسی‌های MariaDB، دستور زیر را برای اعمال تغییرات اجرا کنید:

MariaDB> flush privileges;

برخی اپلیکیشن‌ها به دسترسی‌هایی خاص در پایگاه داده نیاز دارند. برای انجام این کار به مستندات رسمی MariaDB درباره‌ی آماده‌سازی، نصب و ارتقای MariaDB مراجعه کنید.