راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

ساخت یک host مجازی برای یک اپلیکیشن سفارشی در LAMP

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

درک فایل‌های پیکربندی host مجازی

نسخه‌های اخیر اپلیکیشن‌های Bitnami سه فایل پیکربندی در دایرکتوری /opt/bitnami/apps/myapp/conf دارند که عبارتند از httpd-app.conf، httpd-prefix.conf و httpd-vhosts.conf.

  • httpd-app.conf فایل پیکربندی اصلی اپلیکیشن است. این فایل با توجه به اپلیکیشن می‌تواند محتوای متفاوتی داشته باشد:
<Directory "/opt/bitnami/apps/myapp/htdocs">     Options +MultiViews     AllowOverride None     <IfVersion < 2.3 >     Order allow,deny     Allow from all     </IfVersion>     <IfVersion >= 2.3>     Require all granted     </IfVersion> </Directory> Include /opt/bitnami/apps/myapp/conf/htaccess.conf

بنا به ملاحظات امنیتی و عملکردی، توصیه می‌شود که مقدار AllowOverride All را برابر چیزی جز None قرار ندهید. اپلیکیشن‌های Bitname این پیکربندی را در فایل opt/bitnami/apps/myapp/conf/htaccess.conf ذخیره می‌کنند.

  • httpd-prefix.conf شامل پیکربندی اپلیکیشن در مد prefix است. برای نمونه زمانی که اپلیکیشن در آدرس http://example.com/myapp در دسترس باشد.
Alias /myapp/ "/opt/bitnami/apps/myapp/htdocs/" Alias /myapp "/opt/bitnami/apps/myapp/htdocs" Include "/opt/bitnami/apps/myapp/conf/httpd-app.conf"

  • httpd-vhosts.conf شامل پیکربندی اصلی هاست‌های مجازی برای در دسترس بودن اپلیکیشن در آدرس (برای نمونه) http://myapp.example.com است.
<VirtualHost *:8080>   ServerName myapp.example.com   DocumentRoot "/opt/bitnami/apps/myapp/htdocs"   Include "/opt/bitnami/apps/myapp/conf/httpd-app.conf" </VirtualHost> <VirtualHost *:8444>   ServerName myapp.example.com   DocumentRoot "/opt/bitnami/apps/myapp/htdocs"   SSLEngine on   SSLCertificateFile "/opt/bitnami/apps/myapp/conf/certs/server.crt"   SSLCertificateKeyFile "/opt/bitnami/apps/myapp/conf/certs/server.key"   Include "/opt/bitnami/apps/myapp/conf/httpd-app.conf" </VirtualHost>

تعریف پیکربندی host مجازی

برای این‌که اپلیکیشن‌ خود را به گونه‌ای پیکربندی کنید که از هاست مجازی استفاده کند، این تغییرات را اعمال کنید:

  • خط زیر را از فایل /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-prefix.conf پاک کنید:
Include "/opt/bitnami/apps/myapp/conf/httpd-prefix.conf"

  • لینک جدیدی در فایل /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-vhosts.conf اضافه کنید:
Include "/opt/bitnami/apps/myapp/conf/httpd-vhosts.conf"

    • برخی اپلیکیشن‌ها نیاز به تغییرات بیش‌تری در فایل‌های پیکربندی یا پایگاه داده دارند. لطفن به‌دقت مستندات اپلیکیشن را برای این تغییرات بررسی کنید.

نکته: بعد از تغییر فایل‌های پیکربندی Apache، سرور Apache را دوباره راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند.