راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

عیب‌یابی گواهی‌نامه‌ها و کلیدهای SSL برای TestLink

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۹ مهر ۱۴۰۰

اگر داخل فایل error log آپاچی با چنین خطایی روبه‌رو شدید، علت آن استفاده از گواهی‌نامه یا کلید نادرست است.

[Mon May 12 15:37:46.891294 201X] [ssl:emerg] [pid 15450] AH02565: Certificate and private key example.com:443:0 from /opt/bitnami/apps/your_app/conf/certs/server.crt and /opt/bitnami/apps/your_app/conf/certs/server.key do not match
  • با استفاده از دستور زیر مطمین شوید که کلید فعلی با فایل گواهی‌نامه مطابقت دارد. توجه کنید که SHA checksum کلید و گواهی‌نامه باید مطابقت داشته باشند.
    • گواهی‌نامه‌ی خود را بررسی کنید:
openssl x509 -in server.crt -pubkey -noout -outform pem | sha256sum
    • کلید خود را بررسی کنید:
openssl pkey -in server.key -pubout -outform pem | sha256sum

خروجی دو دستور بالا باید با هم مطابقت داشته باشند. اگر مطابقت نداشتند، کلیدی که از آن استفاده می‌کنید متعلق به گواهی‌نامه نیست و بنابراین تا زمانی که این مشکل را رفع نکنید آپاچی شروع به کار نمی‌کند.