راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

غیرفعال کردن PHP-FPM در Magento

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

برای غیرفعال کردن پیکربندی PHP-FPM که به‌شکل پیش‌فرض فعال است، گام‌های زیر را طی کنید:

  • با comment کردن بخش LoadModule مربوط به mpm_event، آن را غیرفعال کنید:

#LoadModule mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so

 

  • با از comment خارج کردن بخش LoadModule مربوط به mpm_prefork، آن را فعال کنید:

LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so

 

  • با از comment خارج کردن بخش LoadModule مربوط به mod_php، آن را فعال کنید:

LoadModule php7_module  modules/libphp7.so

 

  • آپاچی را دوباره راه‌اندازی کنید:

/opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

 

  • PHP-FPM را متوقف کنید:

/opt/bitnami/ctlscript.sh stop php-fpm

 

  • PHP-FPM را غیرفعال کنید:

sudo mv /opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh /opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh.disabled