راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

فعال‌سازی فایل پیکربندی RVM برای هر پروژه برای Ruby

Time To Read ۲ دقیقه
Date ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

این قابلیت به توسعه‌دهنده‌ها اجازه می‌دهد که برای هر پروژه تنظیمات مخصوص به خود، مانند نسخه‌ی Ruby و dem‌های مورداستفاده‌، را اعمال کنند. زمانی که وارد دایرکتوری پروژه می‌شوید این تنظیمات بارگذاری می‌شوند.

برای فعال‌سازی این قابلیت، مراحل زیر را دنبال کنید:

  • فایل /opt/bitnami/rvm/.rvmrc را ویرایش کنید و مشخصه‌ی rvm_project_rvmrc=0 را به rvm_project_rvmrc=1 تغییر دهید. نتیجه‌ی نهایی باید چنین ظاهری داشته باشد:
export rvm_project_rvmrc=1
export rvm_bin_path="/home/bitrock/rubystack-3.2.3-0/rvm/bin"
export rvm_usr_path="/home/bitrock/rubystack-3.2.3-0/common"
export rvm_patch_names="osx-arch-fix"
export rvm_path="/home/bitrock/rubystack-3.2.3-0/rvm"
export rvm_prefix="/home/bitrock/rubystack-3.2.3-0"

بعد از فعال‌سازی این قابلیت، هربار وارد دایرکتوری‌ای شوید که شامل فایل .rvmrc است، پیام اخطاری نمایش داده می‌شود و از شما برای استفاده از فایل .rvmrc اجازه می‌گیرد:

====================================================================================
= NOTICE                                                                           =
====================================================================================
= RVM has encountered a new or modified .rvmrc file in the current directory       =
= This is a shell script and therefore may contain any shell commands.             =
=                                                                                  =
= Examine the contents of this file carefully to be sure the contents are          =
= safe before trusting it! ( Choose v[iew] below to view the contents )            =
====================================================================================
Do you wish to trust this .rvmrc file? (/home/bitrock/rubystack-3.2.3-0/rvm/.rvmrc)
y[es], n[o], v[iew], c[ancel]>

اگر می‌دانید فایل بیان شده چه محتوایی دارد و از نظر امنیتی مشکلی ندارد، اجازه‌ی استفاده را بدهید. هر بار که یک فایل .rvmrc جدید پیدا شود یا فایل‌های قبلی تغییری داشته باشند، این پیام نمایش داده می‌شود.

  • وارد دایرکتوری پروژه شوید و با استفاده از دستور  rvm یک نمونه‌ از فایل .rvmrc ایجاد کنید. برای نمونه، اگر می‌خواهید از نسخه‌ی 1.9.3 روبی با gemset معادل bitrock-sample استفاده کنید، دستور زیر را اجرا کنید:
cd /home/bitrock/projects/rubystack-3.2.3-0
rvm --rvmrc --create 1.9.3@bitrock-sample
  • از دایرکتوری خارج و دوباره به آن وارد شوید. دوباره پیام نمایش داده می‌شود و محیط پیکربندی شده بارگذاری می‌شود. اگر می‌خواهید به‌شکل دستی فایل .rvmrc را تایید و به‌عنوان مورداعتماد علامت بزنید، فرمان زیر را اجرا کنید:
rvm rvmrc trust