راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

پیکربندی وظایف زمان‌بندی شده برای Tiki Wiki

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۰ مهر ۱۴۰۰

مراحل زیر را دنبال کنید:

  • دستور زیر را برای ویرایش فایل corntab اجرا کنید:
sudo crontab -e
  • خط زیر را به فایل اضافه کنید و مطابق آنچه لازم دارید، بخش مربوط به فرمان را اصلاح کنید. برای مثال اگر می‌خواهید هر روز صبح ساعت 6 یک گزارش ارسال شود، از این دستور استفاده کنید.
00 6 * * *  su daemon -s /bin/sh -c "/opt/bitnami/php/bin/php /opt/bitnami/apps/tiki/htdocs/console.php daily-report:send"
  • فایل را ذخیره کنید.