راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

پیکربندی چند دامنه SSL روی یک آدرس IP یکسان در WordPress

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

پروتکل SSL افزونه‌ای به نام «Server Name Indication» دارد. این افزونه به شما اجازه می‌دهد که برای چندین سایت محافظت‌ شده با SSL، تنها از یک آدرس IP استفاده کنید. تنها نکته‌ی منفی این افزونه آن است که مرورگرهای قدیمی وب از آن پشتیبانی نمی‌کنند. نمونه‌ی پیکربندی Apache در ادامه آورده شده است:

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>

ServerName my-wordpress.example.com

DocumentRoot "/opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs"

</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>

ServerName my-sugarcrm.example.com

DocumentRoot "/opt/bitnami/apps/sugarcrm/htdocs"

</VirtualHost>

Listen 443

NameVirtualHost *:443

<VirtualHost *:443>

SSLEngine on

DocumentRoot "/opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs"

ServerName my-wordpress.example.com

SSLCertificateFile "/opt/bitnami/apache2/conf/my-wordpress.crt"

SSLCertificateKeyFile "/opt/bitnami/apache2/conf/my-wordpress.key"

</VIrtualHost>

 

<VirtualHost *:443>

SSLEngine on

DocumentRoot "/opt/bitnami/apps/sugarcrm/htdocs"

ServerName my-sugarcrm.example.com

SSLCertificateFile "/opt/bitnami/apache2/conf/my-sugarcrm.crt"

SSLCertificateKeyFile "/opt/bitnami/apache2/conf/my-sugarcrm.key"

</VirtualHost>

برای کسب اطلاعات بیش‌تر به لینک‌های زیر مراجعه کنید: