راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

پیکربندی چند دامنه SSL روی یک آدرس IP یکسان در Matomo

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

پروتکل SSL افزونه‌ای به نام «Server Name Indication» دارد. این افزونه به شما اجازه می‌دهد که برای چندین سایت محافظت‌ شده با SSL، تنها از یک آدرس IP استفاده کنید. تنها نکته‌ی منفی این افزونه آن است که مرورگرهای قدیمی وب از آن پشتیبانی نمی‌کنند. نمونه‌ی پیکربندی Apache در ادامه آورده شده است:

NameVirtualHost *:80 <VirtualHost *:80> ServerName my-matomo.example.com DocumentRoot "/opt/bitnami/apps/matomo/htdocs" </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerName my-sugarcrm.example.com DocumentRoot "/opt/bitnami/apps/sugarcrm/htdocs" </VirtualHost> Listen 443 NameVirtualHost *:443 <VirtualHost *:443> SSLEngine on DocumentRoot "/opt/bitnami/apps/matomo/htdocs" ServerName my-matomo.example.com SSLCertificateFile "/opt/bitnami/apache2/conf/my-matomo.crt" SSLCertificateKeyFile "/opt/bitnami/apache2/conf/my-matomo.key" </VIrtualHost> <VirtualHost *:443> SSLEngine on
DocumentRoot "/opt/bitnami/apps/sugarcrm/htdocs" ServerName my-sugarcrm.example.com SSLCertificateFile "/opt/bitnami/apache2/conf/my-sugarcrm.crt" SSLCertificateKeyFile "/opt/bitnami/apache2/conf/my-sugarcrm.key" </VirtualHost>

برای کسب اطلاعات بیش‌تر به لینک‌های زیر مراجعه کنید: