راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

پیکربندی taskهای زمان‌بندی شده در Moodle

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

Moodle cron taskها به‌شکل پیش‌فرض برای تصاویر ابری فعال هستند. با کمک دستور زیر می‌توان از عملکرد درست آن‌ها مطمین شد:

sudo crontab -l

خروجی دستور بالا باید شامل خطوط زیر باشد:

* * * * * /opt/bitnami/apps/moodle/htdocs/bin/moodle-cli cron:run -vvv 2>&1 >> /opt/bitnami/apps/moodle/htdocs/var/log/moodle-cron.log #moodle-cron * * * * * /opt/bitnami/php/bin/php /opt/bitnami/apps/moodle/htdocs/update/cron.php 2>&1 >> /opt/bitnami/apps/moodle/htdocs/var/log/moodle-update-cron.log #moodle-update-cron * * * * * /opt/bitnami/apps/moodle/htdocs/bin/moodle-cli setup:cron:run -vvv 2>&1 >> /opt/bitnami/apps/moodle/htdocs/var/log/moodle-setup-cron.log #moodle-setup-cron

برای غیرفعال کردن این قابلیت مراحل زیر را دنبال کنید:

  • فایل /etc/crontab را ویرایش کنید:
sudo crontab -e
  • خطوط زیر را به حالت comment در بیاورید:
#* * * * * /opt/bitnami/apps/moodle/htdocs/bin/moodle-cli cron:run #* * * * * /opt/bitnami/php/bin/php /opt/bitnami/apps/moodle/htdocs/update/cron.php #* * * * * /opt/bitnami/apps/moodle/htdocs/bin/moodle-cli setup:cron:run
  • فایل را ذخیره کنید و آن را ببندید.