راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

پیکربندی Varnish برای WordPress

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

نکته: آموزش زیر با این فرض نوشته شده است که وردپرس در آدرس root server (مانند  http://wordpress.example.com) در حال کار و Varnish ™ فعال است. Varnish ™ به‌شکل پیش‌فرض غیرفعال است، اما می‌توانید با استفاده از این آموزش آن را فعال کنید.

Apache

گام‌های زیر را طی کنید:

  • با استفاده از SSH به سرور متصل شوید.
  • از فایل پیکربندی Varnish ™ پشتیبان‌گیری کنید:
sudo cp /opt/bitnami/varnish/etc/varnish/default.vcl /opt/bitnami/varnish/etc/varnish/default.vcl.backup
  • پیکربندی مخصوصِ وردپرس Varnish ™ را با اجرای فرمان‌های زیر اضافه کنید:
sudo cp wordpress.vcl /opt/bitnami/varnish/etc/varnish/default.vcl
sudo sed -i 's/port\s*=\s*"[^"]*"/port = "80"/g' /opt/bitnami/varnish/etc/varnish/default.vcl
  • نام اسکریپت کنترلی Varnish ™ را از ctl.sh.disabled به ctl.sh تغییر دهید:
sudo mv /opt/bitnami/varnish/scripts/ctl.sh.disabled /opt/bitnami/varnish/scripts/ctl.sh
  • Varnish ™ را دوباره راه‌اندازی کنید:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart varnish
  • پورت 81 را در firewall سرور باز کنید.
  • بررسی کنید که آیا سایت شما به خوبی روی پورت 81 بالا می‌آید یا خیر. برای این کار در مرورگر به انتهای آدرس سایت :81 را اضافه کنید.
  • اگر Varnish ™ به خوبی کار می‌کرد، پورت‌های Apache و Varnish ™ را با هم جابه‌جا و Varnish ™ را روی پورت 80 فعال کنید:
sudo sed -i 's/^\s*Listen .*$/Listen 81/g' /opt/bitnami/apache2/conf/httpd.conf
sudo sed -i 's/\:80/\:81/g' /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami.conf
sudo sed -i 's/at port.*"/at port 81"/g' /opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh
sudo sed -i 's/\:80/\:81/g' /opt/bitnami/apps/*/conf/httpd-vhosts.conf
sudo sed -i 's/=80/=81/g' /opt/bitnami/properties.ini
sudo sed -i 's/port\s*=\s*"[^"]*"/port = "81"/g' /opt/bitnami/varnish/etc/varnish/default.vcl
sudo sed -i 's/VARNISH_PORT=.*$/VARNISH_PORT=80/g' /opt/bitnami/varnish/scripts/ctl.sh
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
  • قوانین دیواره‌ی آتش برای پورت 81 را حذف کنید.