راهکارها
بازارچه ابری
Arvan Docs

مستندات فنی

دسترسی به تمامی مستندات محصولات ابر آروان

Categories
Close
دسته‌بندی‌های سایت مشاهده دسته‌بندی‌ها بستن دسته‌بندی‌ها

مشاهده همه دسته‌ها All Categories

کار با پروژه‌های Trac

Time To Read < ۱ دقیقه
Date ۲۲ مهر ۱۴۰۰

اضافه کردن پروژه‌ای جدید

برای ایجاد یک پروژه دستور زیر را وارد کنید. به یاد داشته باشید که به جای PROJECT_PATH مسیر صحیح پروژه‌تان را بنویسید:

cd /opt/bitnami
trac-admin PROJECT_PATH initenv

اگر می‌خواهید پروژه به صورت خودکار در صفحه‌ی وب «پروژه‌های موجود» ظاهر شود، مطمئن شوید که PROJECT_PATH از زیرمجموعه‌های دایرکتوری projects/ باشد.

تغییر پیکربندی پروژه

فایل trac.ini را می‌توانید در دایرکتوری conf از دایرکتوری پروژه پیدا کنید.

حذف صفحه‌ی لیست پروژه

به صورت پیش‌فرض Trac بیتنامی به گونه‌ای پیکربندی شده که لیستی از پروژه‌های موجود را در صفحه‌ی http://SERVER-IP:port/trac نمایش دهد. اگر فقط یک پروژه دارید، می‌توانید با طی کردن مراحل زیر این صفحه را مخفی کنید:

  • فایل /opt/bitnami/apps/trac/conf/trac.conf را ویرایش کرده و /[^/]+ را از بخش LocationMatch حذف کنید:
#<LocationMatch "/trac/[^/]+/login">
<LocationMatch "/trac/login">
  AuthType Basic
  AuthName "Trac"
  AuthUserFile "/opt/bitnami/apps/trac/conf/htpasswd"
  Require valid-user
</LocationMatch>
  • فایل /opt/bitnami/apps/trac/scripts/trac.wsgi را ویرایش کرده و تعریف TRAC_ENV_PARENT_DIR را با تعریف TRAC_ENV که به دایرکتوری پروژه اشاره دارد جایگزین کنید:
#os.environ['TRAC_ENV_PARENT_DIR'] = '/opt/bitnami/apps/trac/trac_projects'
os.environ['TRAC_ENV'] = '/opt/bitnami/apps/trac/trac_projects/Project'
  • سرور آپاچی را دوباره راه‌اندازی کنید:
/opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

برچسب‌های مرتبط: